Dawkowanie

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę


Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 2 kapsułki 2 razy na dobę

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:
Początkowo dawka dla dorosłych wynosi 2 kapsułki 3 razy na dobę.

Po uzyskaniu poprawy klinicznej dawkę można stopniowo zmniejszać do 1 lub 2 kapsułek na dobę.

Dzieci i młodzież:
W objawach niewydolności krążenia nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania.


Sposób podawania: Podanie doustne.

Najlepiej przyjmować 0,5 – 1 godziny przed posiłkiem i obficie popić wodą.